Zoom-31 CARBON

posted on 15 Jul 2012 11:49 by nirankas in ZOOM directory Knowledge
 
 
 
ดีฮ้าฟ
 
 

วันนี้เรามาดูเรื่องราวของคาร์บอนกัน
คาร์บอน คือ ธาตุลำดับที่หกตามตารางธาตุ
เป็นธาตุที่เจอะเจอทุกหนแห่งมีทั้งในรูปสารประกอบ และ ธาตุบริสุทธิ์
 
 
 

ภาพตารางธาตุมาจาก theagecases.blogspot.com
 
 
 

คุณจะพบเห็นคาร์บอนบริสุทธิ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งตาม
การจัดเรียงตัวของโมเลกุล เอาเฉพาะที่เห็นกันบ่อยๆมี สามแบบ
คือ อะมอร์ฟัส, แกรไฟต์ และที่รู้จักกันดีคือ เพชร
 
 
 
 

ภาพถ่านไม้
 
 

อะมอร์ฟัส คือ คาร์บอนที่มีการเรียงตัวของโมเลกุลไม่เป็นระเบียบ
ตัวอย่างก็เช่น ถ่านไม้ที่ใช้ย่างไก่และหุงข้าวเหนียว หรือ
ถ่านแอ็คติเวทเตทคาร์บอน ที่ใช้เป็นสารกรองน้ำดื่ม
 
 
 
 
ภาพถ่านไม้ขยาย 17 เท่า
 
 

การผลิตถ่านประเภทนี้ ทำโดยการเอาเปลือกไม้หรือวัสดุจากธรรมชาติ
ที่มีส่วนประกอบคาร์บอนเยอะๆมาเผาที่ความร้อนสูง
โดยไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา
หากเป็นแอ็คติเวทคาร์บอนที่หนักเพียงหนึ่งกรัม
สามารถมีพื้นที่ผิวรวม ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล
ความที่มันมีรูพรุนจำนวนมากนี่เองที่ทำให้มันสามารถ
ดูดกลิ่นหรือสารไม่พึงประสงค์ในน้ำและ อากาศได้ดีมากๆ 
 
 
 

ภาพถ่านไฟ ขยาย 140 เท่า รูในภาพมีขนาดประมาณ 0.08 มิลลิเมตร